Events 1/1/2023 - 1/31/2023

 • 1/1
  Sunday
 • 2/1
  Monday
  Vánoční prázdniny
 • 3/1
  Tuesday
  Ředitelské volno
 • 4/1
  Wednesday
  Ředitelské volno
 • 5/1
  Thursday
  Ředitelské volno
 • 6/1
  Friday
  Ředitelské volno
 • 7/1
  Saturday
 • 8/1
  Sunday
 • 9/1
  Monday
  Beseda - Řecké báje a pověsti
  08:00 - 12:35 Knihovna Opatov
  Rozvíjíme školu spolu - leardship program
  08:00 - 16:15 Modul 4,školicí střediskoMarianeum, Máchova 7, Praha 2
  Zeměpisná olympiáda
  10:00 - 11:40 vybraní žáci 2.stupně
  Seminář Grammar in Games - online
  17:00 - 18:00 NPI, zdarma
 • 10/1
  Tuesday
  Rozvíjíme školu spolu - leardship program
  08:00 - 16:15 Modul 4,školicí střediskoMarianeum, Máchova 7, Praha 2
  Kritické myšlení - kurz RWCT
  08:00 - 16:15 Křižíkova 29, Praha 8 - Karlín, od 9:30
  KZZV
  11:50 - 16:15 dle rozvrhu
  Seminář Angličtina není nudná na 2. stupni
  17:00 - 18:00 NPI, zdarma, online
 • 11/1
  Wednesday
  Muzeum města Prahy - Pražské pověsti
  08:00 - 12:35
  Rozvíjíme školu spolu - leadership program
  08:00 - 17:00 Modul 4, školící středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2
  Schůzka žákovské rady
  09:45 - 10:00 ve školním klubu
  Schůzka k filmové noci
  14:00 - 14:45 sborovna, garant D. Novopacká
  Schůzka OK 2.cizí jazyk
  14:30 - 15:00 v 7.C
  Schůzka vedoucích OK
  15:00 - 16:00 sborovna
  Konzultační hodiny vyučujících s rodiči
  16:00 - 17:00
  Schůzka rodičů k Ozdravnému pobytu na horách 2.st.
  17:00 - 17:30 v 7.C
  Porada ŠD
  17:00 - 18:00 kabinet ŠD
  Seminář Slovní zásoba hravě
  17:00 - 18:00 NPI,zdarma,online
  Náhradní Třídní schůzky 9.A, 9.B
  17:30 - 18:00
 • 12/1
  Thursday
  Kurz pro AP
  08:00 - 16:15
  Rozvíjíme školu spolu - leadership program
  08:00 - 17:00 Modul 4, školící středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2
  "Na úsvitu českých dějin" - výukový program
  10:00 - 13:30 Vojenský historický ústav Praha
  Seminář Využití deskových her v hodinách anglického jazyka
  17:00 - 18:00 NPI, zdarma, online
 • 13/1
  Friday
  Seminář Speaking Skills and Communication
  07:05 - 16:15 DVPP, Konferenční prostory Just-home, open space a meeting space, Šrobárova 13, Praha 3
  Schůzka AP s vedením školy
  08:00 - 08:45 sborovna
  PT2 - KOLOTOČ POHÁDEK
  08:00 - 10:45 KC12, 80,- Kč
  Plavání pro 4.třídy
  08:00 - 10:45 Jedenáctka, bus od školy a zpět
  Studium metodika prevence
  08:00 - 17:00 Zřetel, s.r.o.,
  Plavání pro 4.třídy
  10:00 - 12:35 Jedenáctka, bus od školy a zpět
  Volba prezidenta ČR
  14:00 - 22:00 koncovka mimo provoz
 • 14/1
  Saturday
  Volba prezidenta ČR
  08:00 - 14:00 koncovka mimo provoz
  Studium metodika prevence
  08:00 - 17:00 Zřetel, s.r.o.,
  Maškarní odpoledne na Meteo
  12:00 - 18:00 garant Exnerová Mo., od 14:30 v tělocvičně školy, pomoc při organizaci P.Juhos, Spolek přátel ZŠ Meteo
 • 15/1
  Sunday
 • 16/1
  Monday
  TH - Návštěva Proxima sociale v 7.třídách
  08:00 - 08:45 prezentace Terénního programu pro Prahu 12 (včetně klubu Garáž), nízkoprahový klub Krok, cca 15 minut na třídu, zajišťuje ExMa
  Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem
  08:00 - 10:45 KC 12, od 9:00
  Schůzka ŠPP
  13:45 - 15:00
  Náhradní TS 1.D
  16:00 - 17:00
 • 17/1
  Tuesday
  Divadlo? Divadlo! - dílna
  08:00 - 12:35 Národní divadlo
  Demokratická kultura ve třídách - fokusní skupiny na téma třídnických hodin
  10:55 - 11:40 zástupci tříd 2.stupně (Žákovská rada)
  Demokratická kultura ve třídách - fokusní skupiny na téma třídnických hodin
  11:50 - 12:35
  KZZV
  11:50 - 16:15 dle rozvrhu
 • 18/1
  Wednesday
  KC12 - Kocour v botách
  08:00 - 10:45 80,- Kč
  Dějepisná olympiáda - obvodní kolo
  08:00 - 11:40 Dům dětí a mládeže Jižní Město Šalounova 2024 Pravý boční vchod - 1. patro
  Seminář - Žák s ADHD
  08:00 - 16:15 součást POPR
  Schůzka OK Přírodovědná
  14:30 - 15:00 v učebně A 202
  Webinář Around the world with the Oxford reading club
  15:00 - 16:00 prezentace nabídky knih zjednodušené četby pro žáky od nakladatelství Oxford a návodů pro práci s nimi
  Pedagogická kavárna
  15:00 - 16:00 společné setkání, volba zástupce do konkurzní komise za pedagogy, zpětná vazba
  Schůzka Školské rady
  18:00 - 20:00 sborovna
 • 19/1
  Thursday
  Seminář k projektu ARCGIS
  08:00 - 15:20 jak s dětmi pracovat na projektech, Praha 2
  Kurz pro AP
  08:00 - 16:15
 • 20/1
  Friday
  Plavání pro 4.třídy
  08:00 - 10:45 Jedenáctka, bus od školy a zpět
  Plavání pro 4.třídy
  10:00 - 12:35 Jedenáctka, bus od školy a zpět
 • 21/1
  Saturday
 • 22/1
  Sunday
 • 23/1
  Monday
  Jednání s rodiči
  10:00 - 10:45
  Schůzka ŠPP
  13:45 - 15:00
  Schůzka vyučujících OMJ
  14:45 - 15:45
  Seminář 21st Century Skills in Our Lessons
  17:00 - 18:00 NPI,zdarma, online
  KMD - Romeo a Julie
  17:30 - 22:30 divadlo ABC pro přihlášené žáky
 • 24/1
  Tuesday
  Muzeum města Prahy - Oděv našich předků
  08:00 - 12:35
  KZZV
  11:50 - 16:15 dle rozvrhu
  Divadelní představení pro rodiče 5.B
  16:30 - 17:15 Betlémský příběh ve třídě 5.B
 • 25/1
  Wednesday
  Matematická olympiáda - obvodní kolo
  07:30 - 12:45 místo konání - Nový PORG, Pod Krčským lesem 25, Praha 4 – Krč.
  Kalibro 9.ročník - Český jazyk
  08:00 - 10:45 1.VH 9.A - dozor Exnerová Ma. 2.VH 9.B - dozor Kopecká I. 3.VH 9.C - dozor Exnerová Mo. Pomůcky - žádné
  Schůzka žákovské rady
  09:45 - 10:00 ve školním klubu
  Pověsti staré a české
  10:00 - 12:35 KC12. od 10:30
  Kocour v botách: Poslední přání - ŠD 2.+10. odd.
  13:30 - 17:00 Modřanský biograf
  Pedagogická rada -2.stupeň
  13:45 - 15:30
  Pedagogická rada 1.stupeň
  15:30 - 17:15
  Porada ŠD
  17:00 - 18:00 kabinet ŠD
 • 26/1
  Thursday
  Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky - dějepis
  Vzdělávací kurz Montessori pro práci s dětmi 6 – 12 let
  Kalibro 9.ročník - Matematika
  08:00 - 10:45 1.VH 9.B - dozor Kopecká I. 2.VH 9.C - dozor Blahůtová K. 3.VH 9.A - dozor Spkítek J. Pomůcky - pracovní papír, MFCH tabulky,kalkulačka (ne mobil),rýsovací potřeby
  Projekt pro žáky OMJ
  08:00 - 11:40 skupiny p.uč.Rundové, p.uč.Tschornové divadlo, pracovní listy prostory školního klubu
  Kurz pro AP
  08:00 - 16:15
  Les v zimě - 5.odd.ŠD
  13:00 - 16:00 Lesy hlavního města Prahy,5 odd.,Modřanská rokle,70,- / dítě
 • 27/1
  Friday
  Vzdělávací kurz Montessori pro práci s dětmi 6 – 12 let
  Kalibro 9.ročník - Anglický jazyk
  08:00 - 10:45 1.VH 9.C - dozor Chlubnová R. 2.VH 9.A - dozor Exnerová Ma. 3.VH 9.B - dozor Novopacká D. Pomůcky - anglicko-český slovník
  Plavání pro 4.třídy
  08:00 - 10:45 Jedenáctka, bus od školy a zpět
  Konzultace "Žijeme městem"
  10:00 - 10:45
  Plavání pro 4.třídy
  10:00 - 12:35 Jedenáctka, bus od školy a zpět
  Asie - fascinující exotika 3.B
  10:00 - 12:35 od 10:30, KC 12
  Volba prezidenta ČR
  14:00 - 22:00 koncovka mimo provoz
  Filmová noc - pro přihlášené žáky z 2.stupně
  17:30 garant D.Novopacká ukončeno v sobotu v 8:00
 • 28/1
  Saturday
  Vzdělávací kurz Montessori pro práci s dětmi 6 – 12 let
  Volba prezidenta ČR
  08:00 - 14:00 koncovka mimo provoz
 • 29/1
  Sunday
  Vzdělávací kurz Montessori pro práci s dětmi 6 – 12 let
 • 30/1
  Monday
  Muzeum Antonína Dvořáka - Rusalka
  08:00 - 12:35
  Exkurze do Českého rozhlasu ke 100. výročí
  08:55 - 12:35 10:00 - 11:00
  Seminář k projektu ARCGIS
  11:50 - 16:15 práce s aplikací a tabletem
  Schůzka ŠPP
  13:45 - 15:00
  Webinář Strategické řízení školy S1
  15:00 - 19:00 online workshop
  Seminář Nebojte se konverzovat - make them speak!
  17:00 - 18:00 NPI, zdarma, online
 • 31/1
  Tuesday
  Vysvědčení
  Jump park Zličín
  08:55 - 13:30 1.VH - rozdávání výpisů
  KZZV
  11:50 - 16:15 dle rozvrhu

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"